Ring eller mail nå!
For alle kvinner over
18 år....

Spør oss om du vil ha en garanti!

1. Det er ikke alle forhold som kvalifiserer til garanti. Du må be om å få garantien bekreftet skriftlig.

2. Garantien gjelder kun for førstegangskunder og innen de 10 første fortløpende timene.

3. Garantien forutsetter at du deltar på minst 10 timer og at disse timene gjennomføres innen 5 uker, det vil si med 2 besøk pr. uke. (De neste besøkene kan gjøres en gang pr. uke.)

4. Vi gir ikke garanti til personer som er undervektige eller som allerede har riktig BMI (19-24.9) i forhold til vekt og høyde.

5. Vi kan heller ikke gi garanti om du går på medisiner som fører til senket stoffskifte fordi dette vil påvirke både centimeterreduksjon og vekttap.

6. Det er en forutsetning at du ikke øker i vekt i løpet av behandlingsperioden. En frisk person som følger våre kostholdsveiledninger vil ikke øke i vekt.


pil Klik her for å hente Bailine Resultatgaranti

pil Klik her for å se Bailine TV snuttBailine Oslo Sentrum
Akersgaten 65
0180 Oslo
Tel: 22 11 45 69
oslosentrum@bailine.no
 
Vi er spesialister på figurforming, trening og slanking. Vi har over 40 års erfaring og gjør ikke annet.

Bailine Oslo Sentrum // Akersgaten 65 // 0180 Oslo
Tel: 22 11 45 69 // E-mail: oslosentrum@bailine.no